U bent een cliënt

Uw huisarts of medisch specialist vraagt de zorg voor u aan. U kunt zelf kiezen voor een aanbieder van thuiszorg. Als het nodig is zetten zij de aanvraag door naar Thoez.

Uw huisarts of specialist bespreekt met u wanneer de zorg ingezet moet worden en draagt zorg voor de aanmelding.  De verpleegkundige neemt contact met u op om een tijdstip af te spreken.

Binnen kantooruren: 088 – 708 3669 of info@thoeztwente.nl
Bij geen gehoor (buiten kantoortijden) kan contact opgenomen worden met de Meld- en Zorgcentrale van Alerta via telefoonnummer: 074 – 255 00 10

Over het algemeen worden de kosten voor deze zorg vergoed vanuit de basisverzekering. De zorg van Thoez wordt bij de zorgverzekeraar gedeclareerd door de thuiszorg van uw keuze. Het is afhankelijk of uw zorgverzekeraar de zorg gecontracteerd heeft bij uw aanbieder. Controleer daarom zelf uw polis.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg van Thoez of wellicht heeft u tips voor ons om de zorg te verbeteren. De verpleegkundigen staan altijd open voor uw vragen / opmerkingen. Mocht dit toch niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u contact op nemen met het medisch secretariaat of indien gewenst een klacht indienen bij de thuiszorg van uw voorkeur.

U bent een huisarts/specialist

Huisarts:
Via ZorgDomein, VV&T, specialistische verpleging , kiest u een aanbieder van voorkeur van cliënt en vult dan het uitvoeringsverzoek voorbehouden handelingen in. Deze informatie wordt dan aangeleverd bij Thoez. Wanneer cliënt nog geen thuiszorg heeft of ontvangt dan kan het uitvoeringsverzoek (per fax of) e-mail verzonden worden naar het medisch secretariaat.

Formulier uitvoeringsverzoek downloaden

Zo nodig schrijft u een recept voor medicatie en toebehoren.
Om af te stemmen met de dienstdoende MTH verpleegkundige belt u 088 – 708 3669

Medisch specialist ZGT:
In HiX vult u digitaal het uitvoeringsverzoek in. Voor een klinische patiënt moet het formulier naar het transferbureau ZGT verstuurd worden. Voor poliklinische patiënten mailt u het uitvoeringsverzoek naar het medisch secretariaat Thoez (info@thoeztwente.nl)

Medisch specialist overige ziekenhuizen:
U kunt een uitvoeringsverzoek mailen naar het medisch secretariaat Thoez (info@thoeztwente.nl )

Naast de opdracht voor het uitvoeren van een voorbehouden handeling is voor het thuis toedienen van medicatie, een recept voor de medicatie en toebehoren nodig.

Binnen kantooruren: 088 – 708 3669 of info@thoeztwente.nl
Buiten kantooruren: 074 – 255 0010

U kunt ons bereiken op:
088 – 708 3669
info@thoeztwente.nl


Buiten kantoortijden is het MTH-team van Thoez Twente te bereiken via de meldzorgcentrale Alerta. Telefoonnummer: 074 – 255 00 10

Home
Wat doen wij?
Voor wie?
Ons verhaal

Veelgestelde vragen
Contact
Spoed