MTH team

De verpleegkundigen van het Medisch Technisch Handelen team (MTH team) komen bij de client thuis om daar zorg te leveren die anders in het ziekenhuis plaats vindt.

Wat doen wij

Gespecialiseerde verpleging is ons vak. Dagelijks bieden wij complexe zorg aan huis. Wij zijn gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar, zodat altijd de juiste zorg geboden kan worden. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het inbrengen van een infuusnaald
 • Het toedienen van intraveneuze medicatie: centraal en perifeer zoals antibiotica, immunoglobuline, diuretica, etc.
 • Het aansluiten van de chemokuur op de verpleegafdeling, en bij de patiënt thuis de chemokuur weer afsluiten
 • Het verrichten van een flebotomie (= aderlaten)
 • Het toedienen van parenteraal vocht of voeding
 • Het inbrengen van neusmaagsondes bij volwassenen
 • Alle vormen van pijnbestrijding zowel subcutaan, perifeer of via centrale-, spinale-, en epidurale toedieningswegen
 • Inbrengen blaaskatheters bij moeilijk te katheteriseren cliënten
 • Verwisselen supra-pubiskatheters
 • Verwijderen drains
 • Bloedtransfusies
 • Palliatieve sedatie (= het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase)
 • Verzorgen van allerlei intraveneuze lijnen zoals PICC, Midline, PAC, perifeer infuus

Als MTH-team van ThoeZ Twente bieden wij, naast de technische handelingen, tevens (naar behoefte) een stukje begeleiding en ondersteuning aan patiënten. Daarnaast neemt zo nodig de MTH-verpleegkundige contact op met de huisarts of specialist bij bijzonderheden of problemen.

Pompen in bruikleen
Het Medisch Technisch Handelen team heeft verschillende pompen van de firma Mediq Tefa in bruikleen. Dit betreft zowel infuus- als cassettepompen. Deze pompen kunnen snel worden ingezet bij patiënten, en worden in principe vergoedt door de zorgverzekeraar.

Meer weten over de mogelijkheden?

Laat hier uw vraag achter en wij nemen binnen 24u contact op.

  U kunt ons bereiken op:
  088 – 708 3669
  info@thoeztwente.nl


  Bij geen gehoor (buiten kantoortijden) kan contact opgenomen worden met de Meld- en Zorgcentrale van Alerta via telefoonnummer: 074 – 255 00 10