Nachtzorg

Als professionele zorgverleners van Thoez Twente verzorgen we de afhandeling van personenalarmering voor cliënten met professionele zorgopvolging en bieden we medisch noodzakelijke zorg in de nachten.

Wat doen wij

Persoonsalarmering
Personenalarmering is voor de ongeplande momenten en acute situaties waarin u direct hulp nodig heeft. Met personenalarmering kunt u zelfstandig wonen met een veilig gevoel. Wanneer gebruikt u personenalarmering? Met personenalarmering bent u in staat om op een eenvoudige manier te alarmeren in geval van een noodsituatie. Dit kan gebeuren indien u zich op enig moment niet goed voelt en hulp nodig heeft, bij een ongelukkige val of onveilige situaties. Voor deze situaties is de personenalarmering de oplossing. De alarmknop draagt u als armband of halsketting. Zo heeft u de alarmknop altijd bij u. Bij een noodsituatie drukt u op de knop. Met een druk op de alarmknop krijgt u direct contact met de centrale van Alerta. U krijgt de (verpleegkundig) medewerker te spreken. Via het alarm kunnen zij met u praten en u met hen. Deze medewerker overlegt met u en schakelt indien nodig uw contactpersoon of hulpverlener in. Krijgen ze geen contact met u? Dan sturen ze zo snel mogelijk iemand naar uw woning. Voor meer informatie of het aanvragen van personenalarmering kunt u contact opnemen met Alerta of via 074-255080

Medisch noodzakelijke nachtzorg
De nachtzorg van Thoez wordt ook ingezet voor andere medisch noodzakelijke zorg in de nacht, die niet kan wachten tot de volgende ochtend. We werken hierin samen met diverse zorgorganisaties, Centrale Huisartsenposten maar ook verpleeg- en verzorgingshuizen.
Hierbij kunt u o.a. denken aan katheterzorg, blaasspoeling, stomazorg, het geven van een noodzakelijke injectie, wondverzorging. Voor deze zorg is een wijkverpleegkundige indicatie nodig. Onze diensten beginnen om 23.00 uur en lopen door tot 7.00 uur.

Zorgorganisaties
Is er bij u belangstelling om ook uw nachtzorg via ThoezTwente te organiseren: neem dan contact met ons op.

Meer weten over de mogelijkheden?

Laat hier uw vraag achter en wij nemen binnen 24u contact op.

    U kunt ons bereiken op:
    088 – 708 3669
    info@thoeztwente.nl


    Bij geen gehoor (buiten kantoortijden) kan contact opgenomen worden met de Meld- en Zorgcentrale van Alerta via telefoonnummer: 074 – 255 00 10